Effects Of Cerbera odallam Seeds Extract And Azadirachta indica Leaves On Mollusc

Author

Rohani Ahmad, Salina-Musiran dan Maimon Abdullah

Proceeding

Simposium Sumber Alam Kebangsaan Pertama. Tema "Penggunaan Pengurusan Dan Pemuliharaan Alam Dalam Konteks Pembangunan Negara", Universiti Kebangsaan Malaysia, Kampus Sabah, Malaysia.

Date

23/7/1992

Keyword

Cerbera odallam, "pong pong", Azadirachta indica, "mambu" , Filopaludina sumatrensis, aktiviti saititoksik

Abstract

No abstract availabe.