Rumput-Rumput Untuk Mandian Kesihatan

Author

Foo J.
Program Geografi. Sekolah Sains Sosial. Universiti Malaysia Sabah. Sabah
Tel: 08-832 1820 Faks: 08-8320242 Email: jurryfoo@hotmail. com

Language

Malay

Title

Rumput-Rumput Untuk Mandian Kesihatan

Proceeding

Medicinal and Aromatic Plants Seminar (MAPS 2008)

Date

21st October - 22nd October 2008

Place Held

The Legend Hotel, Kuala Lumpur

Abstract

Tumbuhan mempunyai pelbagai fungsi dalam ruang sosial mahupun ruang fizikal khususnya sebagai pengeluar dalam rantai atau kitaran makanan. Salah satu fungsi tumbuhan dalam ruang sosial ialah sebagai bahan dalam mandian bagi tujuan kesihatan. Kertas kerja ini bertujuan untuk menyenaraikan beberapa tumbuhan yang biasa digunakan oleh masyarakat tempatan di daerah Ranau. Sabah sebagai mandian untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan ataupun merawat penyakit. Data yang dipersembahkan dalam kertas kerja ini adalah hasil daripada pemerhatian, temuramah yang dijalankan ke atas pengamal mandian kesihatan serta pengalaman penulis sendiri. Hasil kertas kerja ini merupakan usaha awal dokumentasi pengetahuan pribumi khususnya masyarakat pelbagai etnik di daerah Ranau, Sabah.

Keywords

Rumput-rumput: mandian kesihatan: pelbagai etnik

Session

Poster Abstracts

Topic

Think Global, Act Local: A New Paradigm In Malaysian Herbal Industry (Prof. Emeritus Dr. Abdul Latif Ibrahim-UNISEL)